Članarina 09

Kmalu bo novo leto, in s tem čas za podaljšanje članstva v planinskem društvu. Letos je višina malce višja glede na lanska leta. V spodnji razpredelnici so navedeni zneski za katere je posamezen član društva zavarovan s plačilom članarine. Zavarovanje je sklenjeno z zavarovalnico Tilija.

 št.

vrsta zavarovanja

 A

B

S+Š

 P+O

 1 nezgodna smrt  15.000  5.500  5.500  5.500
 2  invalidnost  do 50.000  do 8.500  do 8.500  do 8.500
 3  reševanje v tujih gorah – ves svet  do 15.000      
 4  reševanje v tujih gorah – Evropa in Turčija    do 2.800  do 2.800  do 2.800
 5  odgovornost – osebe  do 44.000  do 44.000  do 44.000  do 44.000
 6  odgovornost – stvari  4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
           
   višina članarine  50,00  20,00  13,00  5,00