Društveno glasilo Tura

Zgodovina društvenega glasila Tura

Mladinski odsek vipavskega planinskega društva se je leta 1984 odločil, da izda prvo številko društvenega glasila. Tako sta Marija Fabčič in Klementina Hrovatin uredili 14 strani dolgo glasilo, ki je v ciklostirani obliki izšlo v 50 izvodih. Vsebina se je nanašala na izlete in taborjenje na Jezerskem.

Naslednja, druga številka Ture je izšla šele leta 1995, ko je njeno urejanje za štiri leta prevzela Marija Čipić. Za njo je urejanje Ture prevzel Aljoša Rehar. Leta 2002 je tako izšla že deveta številka, v letu 2003 pa bo za jubilejno 10. številko glasila štel ta zbornik. Leta 2007 Tura dobila novo urednico Meto Makovec.

V teh letih so pri Turi sodelovali tudi Lucijan Bratuš, Ivo Prelc in Samo Rodman kot tehnični oblikovalci, Tomaž Bizjak in Peter Mikuž kot risarja ter David Puc in Ana Krašna kot lektorja. Med prozno navdahnjenimi pisci so izstopali Jurij Kete, Nada Kostanjevic in Leon Kodre, med bolj liričnimi dušami pa so bili Tea Kete, David Puc in Danica Rehar.

Tura poleg opisov izletov, taborov in drugih akcij ter proze in poezije vsebuje tudi zgodovino društva, letni plan izletov in druge informacije.

Arhiv društvenega glasila Tura