Sestava društva

Upravni odbor PD Vipava
Predsednik — Pavel Makovec (pmakovec@gmail.com / 031 440 467)
Podpredsednica — Anja Fabčič (a.fabcic@gmail.com / 040 370 559)
Tajnik — Jernej Naglost (jernej.naglost@siol.net / 068 121 832)
Blagajnik — Vladislav Furlan

Člani UO 
Leon Kodre
Jurij Nabergoj
Martin Malik
Maja Funa
Simon Rodman
Benjamin Kodele

Načelniki odsekov
AO (alpinistični odsek): Marko Fabčič (ao.vipava@gmail.com / 031 739 712)
MO (mladinski odsek): Denis Črnič (crnicdenis@gmail.com / 041 431 384)
VIO (vodniško izletniški odsek): Marko Puc (puc.marko@gmail.com / 031 800 384)
OPP (odsek za planinske poti): Matej Naglost (matej.nagost@gmail.com / 068 189 353)

Nadzorni odbor
Martin Kodelja – predsednik
Boštjan Bizjak
Mitja Jež

Disciplinska komisija
Oton Naglost – predsednik
Matija Nabergoj
Darinka Jež