Sestava društva

Upravni odbor PD Vipava
Predsednik — Pavel Makovec (pmakovec@gmail.com / 031 440 467)
Podpredsednik — Andrej Naglost (andrej.naglost@gmail.com / 068 144 132)
Tajnik — Leon Kodre (051 234 143)
Blagajnik — Vladislav Furlan

Člani UO (9 članov)
Oton Naglost
Jurij Nabergoj
Jernej Naglost
Robert Kranjc
Maja Funa
Benjamin Kodele

Načelniki odsekov
AO (alpinistični odsek): Marko Fabčič (ao.vipava@gmail.com)
MO (mladinski odsek): Špela Fabčič (spelafabcic@gmail.com)
VIO (vodniško izletniški odsek): Marko Puc (puc.marko@gmail.com)
OPP (odsek za planinske poti): Leon Kodre (051/234-143)

Nadzorni odbor
Mitja Jež
Neja Božič
Majda Andlovec

Častno razsodišče
Danilo Naglost
Alojz Peljhan