Plan dejavnosti

Plan dejavnosti v letu 2023

Pridružujemo si pravico, da aktivnost prenesemo, odpovemo ali jo zaradi razmer prilagodimo ter morda spremenimo! Natančnejši podatki o sami turi bodo objavljeni na oglasni deski PD Vipava, med blog zapisi na spletni strani PD Vipava in na socialnem omrežju facebook .