Naravovarstveni izlet v Krajinski park Pivških presihajočih jezer

Odbor za varstvo gorske narave v MDO PD Primorske vabi v soboto, 4.6.2016 na naravovarstveni izlet v Krajinski park Pivških presihajočih jezer.

Program: Najprej bomo obiskali Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, kjer bomo izvedeli, kako jezera nastanejo, kako z njimi živijo domačini ter spoznali njihove prebivalce.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar sedemnajst slikovitih, različno velikih in različno obstojnih presihajočih jezer, ki s svojo skrivnostnostjo in nepredvidljivostjo privlačijo ljubitelje narave. Tukaj najdemo bogato vrsto rastlinskih in živalskih vrst, ki so drugod že izginile ali pa so ogrožene. Raziskovalci so našteli 182 vrst rastlin, 210 vrst hroščev, 106 vrst metuljev in 127 vrst ptic, svoj življenjski prostor pa imajo tukaj tudi velike zveri: medved, volk in ris.

Nato se bomo z vodnikom podali na pohod, ki bo trajal okrog dve uri.

Kdaj in kje se dobimo? Ob 8.30, v Slovenski vasi pred Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer. Udeleženci se do tam pripeljejo z osebnimi avtomobili. Priporočam, da se v društvih dogovorite o skupnem prevozu, da bo čim manj vozil.

Oprema: Planinski čevlji in oblačila primerna vremenu.

Hrana in pijača: Iz nahrbtnika.

Cena: Vstopnina za Ekomuzej: individualni obiskovalci 3,50€, za skupine 2 €. Za ceno prevoza se boste sami dogovorili z vozniki.

Prijave: Vesni, do četrtka, 2.6.2016, tel. 041 950 478 ali na e-naslov vesna.pecar@gmail.com

Zahtevnost: Izlet je lahek in primeren za vse pohodnike.

Vabljeni vsi ljubitelji narave!

Vodja izleta: Vesna Pečar, vodja odbora za varstvo gorske narave v MDO PD Primorske