Javni razpis za najem Vojkove koče na Nanosu

Ker želimo, da se kar najhitreje najde rešitev, smo se vključili na pomoč PD Postojni pri iskanju primernega oskrbnice/ka za najem zelo priljubljene Vojkove koče na Nanosu.

Pogoji razpisa:

  • poznavanje dela z blagajno,
  • poznavanje skladiščne evidence materiala,
  • kulinarične spretnosti,
  • poznavanje HACCP sistema,
  • znanje hišnih opravil,
  • tovrstne delovne izkušnje,
  • ljubitelj gora,
  • poznavanje okoliških gora in poti,
  • zaželeno znanje tujih jezikov.

Pogoj za dobrega oskrbnika, ki bi ga želeli imeti, je tudi osebna urejenost, veder značaj, profesionalen pristop pri vodenju in prijazen odnos do obiskovalcev.


I. PREDMET NAJEMA

Predmet najema je Vojkova koča na Nanosu, v tlorisni površini 159 m2 , ki obsega dve jedilnici, kuhinjo, sobe, sanitarije, hodnike in kleti, ter pripadajoče objekte, kot so vodohram, drvarnica in mala komunalna čistilna naprava ter pripadajoče parcele v okolici koče.


II. DEJAVNOST V OBJEKTU


Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti.

Vojkova koča na Nanosu je uvrščena med planinske postojanke III. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih


III. UDELEŽBA NA RAZPISU

Na razpis za najem Vojkove koče na Nanosu se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.

Za prijavo oddajte svoj življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah in videnjem razvoja dejavnosti v koči, najkasneje do 7. februarja 2020 na elektronski naslov info@pdpostojna.si ali na poštni naslov Planinsko društvo Postojna, Javorniška pot 24, p.p. 11, 6230 Postojna


Z izbranimi kandidati bodo opravljeni ločeni razgovori. Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu.